0987 144 918

MẶT BẰNG

Quy mô nhà ở xã hội Bộ Công An Cổ Nhuế 2 bao gồm 5 tòa chung cư thương mại và nhà ở xã hội.

  • Tổng diện tích dự án: 45.537 m2
  • Diện tích xây dựng: 10.166 m2.
  • Tổng số lượng căn hộ: 1.814 căn hộ.
  1. 01 Tòa nhà ở thương mại, dịch vụ hỗn hợp (Tòa HH): chiều cao 30 tầng, 3 tầng hầm, 5 khối đế là tầng dịch vụ và thương mại;
    Tầng căn hộ để ở từ tầng 6 đến tầng 30.
  2. 04 tòa nhà ở xã hội gồm CT1, CT2, CT3 và CT4.
  • Tòa CT1 cao 27 tầng, 3 tầng hầm, 3 tầng dịch vụ, căn hộ để ở từ tầng 4 đến 27.
  • Các tòa CT2 – CT3 – CT4 có chiều cao 25 tầng, 3 tầng hầm, 1 tầng dịch vụ, căn hộ để ở từ tầng 2 đến tầng 25.